VOLBY ŠKOLSKÉ RADY

Dne 9.9. 2014 na třídních aktivech proběhne volba členů školské rady za zákonné zástupce žáků.